Zarezerwuj Kurs świąteczny

Wszystkie pola formularza, z wyjątkiem pola uwagi dot. uczestnika, są wymagane.
Termin 26.12.2022 - 30.12.2022
Podstawowe dane uczestnika
Dane osoby kontaktowej (pełnoletni uczestnik, rodzic, opiekun)
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
Płatność

Przy płatności gotówką w siedzibie firmy (merliniego 2a Sale konferencyjne Warszawianki ) 100zł rabatu.

Oświadczenia
Anuluj