Zarezerwuj Półkolonie Letnie Polonez – Bródno 2018r.

Wszystkie pola formularza, z wyjątkiem pola uwagi dot. uczestnika, są wymagane.
Termin 09.07.2018 - 13.07.2018
Podstawowe dane uczestnika
Dane osoby kontaktowej (pełnoletni uczestnik, rodzic, opiekun)
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
Płatność

Oświadczenia
Anuluj