Zarezerwuj Turnus Letni Mokotów - Warszawianka 2020r.

Wszystkie pola formularza, z wyjątkiem pola uwagi dot. uczestnika, są wymagane.
Termin 29.06.2020 - 03.07.2020
Podstawowe dane uczestnika
Dane osoby kontaktowej (pełnoletni uczestnik, rodzic, opiekun)
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
Płatność

Prosimy przesłać potwierdzenie wpłaty na maila: biuro@2times.pl. Data przesłania potwierdzenia jest datą wpłaty.

Oświadczenia
Anuluj