Zarezerwuj Warsztaty Polonez 2021r (lista rezerwowa)

Wszystkie pola formularza, z wyjątkiem pola uwagi dot. uczestnika, są wymagane.
Termin 02.08.2021 - 06.08.2021
Podstawowe dane uczestnika
Dane osoby kontaktowej (pełnoletni uczestnik, rodzic, opiekun)
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
Płatność

Oświadczenia
Anuluj