Zarezerwuj Ferie zimowe Szczęśliwice 2022 (narciarstwo raz na turnus)

Wszystkie pola formularza, z wyjątkiem pola uwagi dot. uczestnika, są wymagane.
Termin 07.02.2022 - 11.02.2022
Podstawowe dane uczestnika
Dane osoby kontaktowej (pełnoletni uczestnik, rodzic, opiekun)
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
Płatność

Po 1.02.2022 wszystkie niezapłacone zgłoszenia ulegają automatycznej anulacji. Przy płatności gotówką obowiązuje rabat od poniższej ceny -110 zł.

Oświadczenia
Anuluj