Zarezerwuj Intensywny kurs narciarstwa Szczęśliwice 2022

Wszystkie pola formularza, z wyjątkiem pola uwagi dot. uczestnika, są wymagane.
Termin 07.02.2022 - 11.02.2022
Podstawowe dane uczestnika
Dane osoby kontaktowej (pełnoletni uczestnik, rodzic, opiekun)
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
Płatność

Po 1.02.2022 wszystkie niezapłacone zgłoszenia ulegają automatycznej anulacji.

Oświadczenia
Anuluj