Zarezerwuj Warsztaty Moczydło 2022r

Wszystkie pola formularza, z wyjątkiem pola uwagi dot. uczestnika, są wymagane.
Termin 29.08.2022 - 02.09.2022
Podstawowe dane uczestnika
Dane osoby kontaktowej (pełnoletni uczestnik, rodzic, opiekun)
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
Płatność

Przy płatności gotówką obowiązuje rabat od poniższej ceny -110 zł.

Oświadczenia
Anuluj